Comunicat din 12 septembrie 2014

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 18.09.2014, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19 iunie 2014.

II. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 24 iulie 2014.

III. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri :

a) privind modificarea anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 213 din 18.08.2014 privind majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia și repartizarea influenţelor pe trimestre, pentru anul 2014;

c) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 212 din 12.08.2014 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

d) privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 102 H constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ( fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare drum judeţean DJ 102 H”;

e) privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 313 constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ( fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 313, Km 22+607- Km 35+087, limită judeţ Călăraşi - Axintele;

f) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 313 Km 22+607-Km- 35+087, limită judeţ Călăraşi - Axintele”;

g) privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 306A conferit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 306A, Ciochina - Crunţi, km 4 + 513 - km 12+309”;

h) privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa;

i) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea realizării în comun a proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa”;

j) privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei;

k) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;

l) privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia;

m) privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

n) privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/19.06.2014 privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ