Comunicat din 17 iulie 2014

transparență decizională, 2014, Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 24.07.2014, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

1. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri

a) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul II, anul 2014;

 

b) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

 

c) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 164 din 24.06.2014 de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2014;

 

d) privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.38/20.05.2014 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte de interes public judeţean, naţional şi internaţional;

 

e) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din 20.12.2013 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2014;

 

f) privind aprobarea cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare Drum Judeţean DJ 102 H”;

 

g) privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare;

 

h) privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Ialomiţa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012, cu modificările ulterioare.

 

2. Diverse

- aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 20 mai 2014.

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ