COMUNICAT DE PRESĂ ÎNŢELEGERE DE COOPERARE ÎNTRE JUDEȚUL IALOMIȚA ȘI RAIONUL NISPORENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Comunicate

 

        Consiliul Județean Ialomița a adoptat, în ședința din data de 26.04.2018, Hotărârea nr. 53/2018 prin care a aprobat „Înțelegerea de cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova“, cu prevederi  de cooperare în domeniile administrației publice locale, economic, educație, cultură, tineret, turism, sport, sănătate și asistență socială, ca primă etapă din derularea procedurilor legale de instituționalizare a relațiilor dintre cele două entități publice.

          În perioada 25 – 28 mai 2018, la invitația autorităților publice din Nisporeni, o delegație a județului Ialomița, condusă de domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița și având în componență pe domnul Emil Cătălin Grigore, vicepreședinte, Larisa Elena Mihai, administrator public, Veronica Panțuru, Emilia Ghica și Dan Tudorache, consilieri, a făcut o vizită oficială în Raionul Nisporeni.

          Punctul central al programului vizitei l-a reprezentat semnarea „Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova“, eveniment festiv deosebit, desfășurat în sala de protocol a  Consiliului Raional Nisporeni, unde domnul Ghenadie Verdeș, președintele Raionului Nisporeni și domnul  Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița au oficializat relațiile de cooperare dintre cele două autorități ale administrației publice.

          Festivitatea de semnare a „Înțelegerii de cooperare“ a fost onorată de  prezența unor distinse oficialități: Ion Sturza și Sergiu Sococol, vicepreședinți ai Consiliului Raional Nisporeni, Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni, Ion Bouroș, prefect al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei Guvernului din Republica Moldova, Alexandru Mureșan, prim-consilier al Ambasadei României în Republica Moldova, consilieri raionali, primarii celor 23 de unități administrativ-teritoriale din Raionul Nisporeni, liderii grupurilor politice din  Consiliului Raional Nisporeni, personal din autoritățile publice locale.

          Caracterul protocolar al festivității a fost întregit de o  atmosferă cordială și  prietenească, de dialog deschis și dorința fermă de a găsi împreună punți de înțelegere și colaborare.

          Un alt moment deosebit al vizitei oficiale l-a constituit participarea delegației județului Ialomița, la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 400 de ani de atestare documentară a orașului Nisporeni, desfășurate în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența a peste 4000 de participanți.

          În alocuțiunea rostită, domnul  Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița a spus, printre altele: ”(...)  Astăzi, împreună cu  domnul președinte Ghenadie Verdeș, am scris prima filă de istorie dintre comunitățile noastre, semnând  „Înțelegerea de cooperare“ între Judeţul Ialomița și Raionul Nisporeni, demers logic și necesar, fundamentat pe caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii(...) Adresându-mă dumneavoastră, în această atmosferă de sărbătoare, îmi întăriți convingerea că, de fapt, toți cei prezenți în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt din Nisporeni și-au pus semnătura pe „Înțelegerea de cooperare“, împuternicindu-ne pe noi, politicienii și administratorii din Ialomița și Nisporeni, să facem o construcție durabilă, să fim pragmatici, solidari în acțiune, demni și cu mare respect pentru valorile democratice și civice, să transmitem idealurile  sacre ce ne animă din generație în generație”

          Să consemnăm că evenimentul a fost și un prilej de întălnire informală cu Excelența Sa, Andrian Candu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Excelența Sa, Pavel Filip, Prim-Ministru al Republicii Moldova și  domnul Vasile Bâtcă, fost Ministru al Dezvoltării.

          Programul vizitei oficiale a cuprins și următoarele activități: depunerea unei coroane de flori la Cimitirul Eroilor Români din Vărzărești- Nisporeni, participarea la dezvelirea bustului marelui domn al Moldovei, Alexandru cel Bun, vizitarea Mănăstirii Hîncu și a Combinatului de vinuri ”Mileștii Mici”.

          „Înțelegerea de cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova“ este primul act instituționalizat de acest fel semnat de Consiliul Județean Ialomița în cei peste 25 de ani de existență.

           

PURTĂTOR DE CUVÂNT

Ilie Cioacă