Comunicat - Ședință a C.J. Ialomița în 16.11.2012

Comunicate, Știri, 2012

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 16.11.2012, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012;

b) privind iniţierea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”; 

c) privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean Ialomiţa în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie  în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă  şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II-a”  şi a cheltuielilor judeţului Ialomiţa  legate de Proiect;

d) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35 din 24.06.2010 privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru implementarea Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”, cu modificările şi completările ulterioare;

e) privind completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.26 din 28.03.2005 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare;

f) privind constituirea şi recunoaşterea unor drepturi de superficie, uz şi servitute, asupra unor terenuri proprietate privată a judeţului Ialomiţa în favoarea S.C. Ialomiţa Power S.R.L.

g) privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ