Comunicat şedinţă extraordinară 23.11.2016

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 23.11.2016, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

1._pr._hot._aprobarea_documentatie_faza_dali_revizuit_si_indicatori_tehnico_economici_la_Biserica_de_Lemn_Sf_Nicolae.pdf

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

2._pr._hot._aprobarea_documentatie_faza_dali_revizuit_si_indicatori_tehnico_economici_la_Orasul_de_Floci.pdf

3. proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”;

3_pr.hot_aprobare_doc_faza_dali_si_indicatori_la_ob_investitii_reabilitare_monument_istoric_si_de_arhitectura_Conacul_Bolomey.pdf

4. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1 - ”Conservarea, protejarea, promovarea  și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a cheltuielilor legate de proiect;

4._pr._hot._-_realizare_proiect_Biserica_de_Lemn_Sf_Nicolae_-_POR.pdf

5. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;

5._pr._hot._-_realizare_proiect_Orasul_de_Floci_-_POR.pdf

6. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, din cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect.

6._pr._hot._-_realizare_proiect_Conacul_Bolomey_-_POR.pdf

                       Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU