Comunicat - Şedinţă ordinară în data de 17.11.2016, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 17.11.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 20.10.2016.

Proces verbal ședință din 20.10.2016

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8/15.07.2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8/15.07.2016 

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Rapoarte comisii

3.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

4.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 20.10.2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 20.10.2016

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 27.05.2016 privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive  din domeniul privat al Județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și  Giurgeni;

proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 27.05.2016 

Rapoarte comisii

6.proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Judeţena Ştefan Bănulescu Ialomiţa

Rapoarte comisii

7.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa si aprobarea mandatului acestora

Rapoarte comisii

8.proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită.

proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare

Master Plan revizuit

Rapoarte comisii

 

III. Diverse

             Şedinţa este publică.

   PREŞEDINTE,

Victor MORARU