Contul trimestrial de executie al bugetului propriu - Trimestrul II 2013