Contul trimestrial de executie a bugetului propriu - Trimestrul I, 2017