Contul trimestrial de executie a bugetului propriu - Trimestrul II, 2017