Contul trimestrial de execuție la trimestrul IV, 2017