Convocare ședință extraordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 11.05.2018, ora 12,00

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 11.05.2018, ora 12,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 26.04.2018.

             Proces verbal ședință din 26.04.2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

            1. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

             proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul SJU Slobzoia

            2. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

             proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul SJU Slobozia

            3. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”;

             proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor”

            4. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”;

               proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construire adăpost pescăresc pentru  imbunătățirea siguranței pescarilor”

            5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

              proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

            6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018.

              proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia 

 

              Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU