Convocare ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița în data de 11.12.2017, ora 12,00

Comunicate

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 11.12.2017, ora 12,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

          I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23.11.2017.

           Proces verbal ședința 23.11.2017

          II. Discutarea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 6 : Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2.

          pr. hot. aprob. Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și Jud. Ialomița

 

         Şedinţa este publică.

 

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU