Convocare ședință ordinara a Consiliului Județean Ialomița in data de 25.01.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25.01.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19.12.2017.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 269 din 19.12.2017  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 269 din 19.12.2017

rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anuului 2017

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ

rapoarte comisii

Informații privind repartizarea pe UAT-uri

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2018/2019;

proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2018/2019

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Ialomița a suprafeței de 889,9413 ha teren agricol;

proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Ialomița a suprafeței de 889,9413 ha teren agricol

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietate privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Giurgeni;                

proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietate privată a judeţului Ialomiţa

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice de interes local pentru lucrarea „Expropriere teren intravilan în suprafață totală de 8.982 mp situat în Orașul Căzănești”;

proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice de interes local pentru lucrarea ”Expropriere teren intravilan în suprafață totală de 8.982 mp situat în orașul Căzănești”

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Sardinia Tour S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Manasia-Bărcănești.

proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Sardinia Tour S.R.L.

rapoarte comisii

           III. Diverse

1.Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind situaţia gestionării  patrimoniului din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat

2.Notă privind variantele de intervenţie la locuinţele construite nelegal pe terenul în suprafaţă de 5.779,219 m.p. din Urziceni;

Notă privind variantele de intervenţie la locuinţele construite nelegal

3.Propuneri cooperări/înfrăţiri – Raionul Cantemir şi Raionul Nisporeni – Republica Moldova;

Propuneri cooperări/înfrăţiri

4.Notă cu privire la propunerile de dezvoltare a fostului aerodrom Alexeni.

Notă cu privire la propunerile de dezvoltare a fostului aerodrom Alexeni

           Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU