Convocare ședință ordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 31.01.2019, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.01.2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:
 
I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.12.2018.
 
II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
 
1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 525 din 27.12.2018  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018;
 
2. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 526 din 27.12.2018  privind majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, pe anul 2018; 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al  anului 2018;
 
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
 
5. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 19.12.2017, cu modificările şi completările ulterioare;
 
6. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare;
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
 
8. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 60/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 
9. proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a microbuzului Mercedes Benz, bun mobil aflat în proprietatea privată a judeţului Ialomiţa;
 
10. proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița a unui bun mobil – ”autoturism Dacia Duster” – aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;
 
11. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C  (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia – Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”; 
 
12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect;
 
13. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia în Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2019-2020;
 
14. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 137 din 28.11.2018 privind  aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri;
 
15. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu trei unități școlare din județ în vederea participării echipelor de robotică la etapa regională a Concursului Internațional de Robotică ”BRD FirstTechChallenge (FTC)” ce se va desfășura în perioada 14-18 februarie 2019 la Iași;
 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 102H.
 
 
 
III. Diverse
 
Şedinţa este publică.
 
 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU