Convocare ședință ordinară în data de 27.11.2019, ora 14,00

Comunicate

 

        CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 27.11.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.10.2019.

Proces verbal ședinta din 30.10.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Ialomita

avize comisii specialitate

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița

avize comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ                     

avize comisii specialitate                          

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență

avize comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici

avize comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pentru anul 2019;

proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume pentru susținerea cultelor 

avize comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58 din 24.04.2019 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni, cu modificările ulterioare ;

proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58 din 24.04.2019

avize comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a XI-a;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia

avize comisii specialitate

9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediția a XII-a- 30 mai 2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti

avize comisii specialitate

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate)”;

proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) DJ201 tronson Orezu-Bordușelu

avize comisii specialitate

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 107/10.09.2019 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 107/10.09.2019 

avize comisii specialitate

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare împrejmuire Școală Profesională Specială Ion Teodorescu”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) obiectiv Realizare Imprejmuire Sc. Prof. Ion Teodorescu 

avize comisii specialitate

13. proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate până la  30.06.2023 a „Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 02 decembrie 2019”;

proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate până la 30.06.2023 a „Programului de transport public județean de persoane 

avize comisii specialitate

14. proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;

proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019

avize comisii specialitate

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomita

avize comisii specialitate

16. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al județului Ialomița.

proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile 

avize comisii specialitate

 

III. Diverse

 

Ședința este publică.

 

 

                                                             PREŞEDINTE,

     VICTOR  MORARU