Convocare ședință ordinară în data de 28.02.2019, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

        CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.02.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 31.01.2019.

Proces verbal ședința ordinara 31.01.2019

 

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu ;

pr hot. privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Crunțeanu Daniel -Eugeniu

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicușor Ștefan Niță;

proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicușor Ștefan Niță

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CJI

 rapoarte comisii specialitate

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.1 din 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.1 din 24.06.2016

rapoarte comisii specialitate

 5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.76 din 17.11.2016 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.76 din 17.11.2016

rapoarte comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.51 din 22.09.2016 privind desemnarea a 6 (șase) consilieri județeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.51 din 22.09.2016

 rapoarte comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.61 din 20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.61 din 20.10.2016 privind validarea membrilor ATOP

rapoarte comisii specialitate

 8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.48 din 26.04.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.48 din 26.04.2018

rapoarte comisii specialitate

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016

rapoarte comisii specialitate

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița  ;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia

rapoarte comisii specialitate

11. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă, categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței ;

proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă, categoria de folosință neproductiv, proprietatea

rapoarte comisii specialitate

12. proiect de hotărâre privind închirierea unor imobile (clădire și terenul aferent), proprietatea privată a județului, situate în strada Independenței nr.2 municipiul Slobozia;

proiect de hotărâre privind închirierea unor imobile (clădire și terenul aferent), proprietatea privată a județului

rapoarte comisii specialitate

13. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.148 din 19.12.2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2019;

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.148 din 19.12.2018

rapoarte comisii specialitate

14. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759” ;

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul Pod peste râul Prahova

rapoarte comisii specialitate

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.32 din 26.03.2018 privind  aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.32 din 26.03.2018

 rapoarte comisii specialitate

16. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița.

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientare Școlară și Profesională 

 rapoarte comisii specialitate

 

III. Diverse

1.Raportul Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al județului Ialomița, pe anul 2018    

 Raport gestionare bunuri 2018

2. Notă privind valorificarea unui teren situat în intravilanul comunei Vlădeni

3. Informare privind oportunitatea valorificării terenurilor și clădirilor de la Alexeni        

 

                                 Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU