DEMARAREA PROIECTULUI CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ DE MODERNIZARE A DRUMURILOR JUDEȚENE DIN VESTUL JUDEȚULUI IALOMIȚA

Comunicate

 

 

         Accesarea de către Județul Ialomița a fondurilor europene nerambursabile sau a fondurilor naționale, ca sursă alternativă de finanțare a dezvoltării locale durabile, înregistrează o primă confirmare practică: încheierea Acordului contractual nr. 24.836/2018 M/ 27.12.2018 și a Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 24837/2018-C/27.12.2018, pentru realizarea lucrărilor definite sub titlul ”"Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de execuție și asistență din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuție lucrări" pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km13+865 – km 37+545) dintre localitățile Drăgoești - Roșiori – Movilița - Dridu, DJ 101 (km.52+100 – km.37+600) localităţile Dridu – Fierbinți Târg – limita judeţ Ilfov, DJ 101 ( km.52+100 – km.59+700) localitățile Dridu - Jilavele și DJ 402 (km.53+700 – km.61+740) limita Judeţ Călărași - Sinești (DN2)”, precum și a Contractului de proiectare și execuție lucrări nr.24837/2-18-C/27.12.2018.

       Finanțarea este acordată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare al infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1./2 dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1, Interconectarea Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b, Legături rutiere, feroviare și aeriene.

     Acordul contractual și Contractul de proiectare și execuție lucrări au fost încheiate între Județul Ialomița și Asocierea formată din SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia, lider de asociere cu SC Oyl Company SRL- asociat 1, cu SC Autoprima Serv SRL București – asociat 2 și cu SC Global Service Proiect SRL București – asociat 3.

     După derularea procedurilor administrative de achiziție publică, valoarea proiectării și a execuției lucrărilor este de 51.553.269,57 lei, fără TVA (aproximativ 60% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică), în cadrul proiectului urmând a fi modernizate drumuri județene în lungime de 49,517 km, durata proiectării fiind de 60 de zile iar durata de execuție a lucrărilor fiind de 30 de luni.

       Pentru demararea proiectului, domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, a inițiat o întâlnire de lucru, în ziua de 09.01.2019, la care au participat: conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița - domnul Victor Moraru, președinte, Emil Cătălin Grigore și Ionel Gae, vicepreședinți, Larisa Elena Mihai, administrator public, membrii echipei de implementare a proiectului, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia – Rodica Iorga și George Piperea, reprezentanții firmelor: S.C. Alphaconsult&Engineering SRL -consultanță, S.C. Venturo Investment SRL - dirigenție de șantier, Oyl Company Holding AG SRL (lider)- proiectare și execuție lucrări, funcționari publici de conducere și executivi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

        Temele dezbătute în cadrul întâlnirii de lucru au fost următoarele:
- dezbaterea obligațiilor contractuale ale dirigintelui de șantier, proiectantului, executantului, precum și ale consultantului;
- respectarea termenelor menționate în Acordul contractual și Contractul de proiectare și execuție lucrări atât de antreprenor, cât și de Consiliul Județean Ialomița ;
- stabilirea perioadei de întocmire și predare a situațiilor de lucrări de către antreprenor;
- estimarea corectă a sumelor din Graficul de plăți precum și a activităților din Graficul de Execuție, pentru evitarea încheierii de Acte adiționale la Contractul de proiectare și execuție lucrări;
- punerea la dispoziția antreprenorului a documentelor necesare realizării proiectului;
- analiza modificării și actualizării liniilor bugetare după recepția Proiectului Tehnic;
- baza organizării principale de șantier va fi în Municipiul Urziceni;
- necesitatea efectuării de întâlniri periodice, operative de lucru pe întreaga durată de implementare a proiectului, pentru evaluarea stadiilor de execuție a lucrărilor, însoțite de vizite pe șantier din partea beneficiarului, pentru o imagine cât mai fidelă asupra realității.

     Să consemnăm că proiectul de investiții menționat corespunde scenariului de dezvoltare spațială și economică a județului Ialomița propus sub titlul dezvoltarea în tandem prin Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Ialomița în perioada 2009 – 2020 și va asigura prin modernizarea infrastructurii rutiere din zonă conectivitate intraregională (Călărași, Ialomița, Prahova), interregională (Sud Muntenia – Călărași, Ialomița, Prahova și Regiunea București – Ilfov), națională (Autostrada A2, Autostrada A3, DN 2) și europeană ( E 60, E 85).

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT

ILIE CIOACĂ