Finanțǎri nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activitǎți nonprofit de interes general pentru anul 2018

Comunicate

 

Finanțǎri nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița  pentru activitǎți nonprofit de interes general pentru anul 2018

         Prin hotărârea nr. 10/19.02.2018, Consiliul Județean Ialomița a aprobat programul intitulat generic ”Parteneriate pentru coeziune”, al cărui scop este de a sprijini susţinerea organizatorică şi financiară a proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale și sportive şi de mediu de interes public judeţean și naţional propuse de parteneri, persoane juridice fără scop patrimonial nonprofit, asociații sau fundații constituite conform legii, cu sediul social sau filială în județul Ialomița. Suma alocată pentru anul 2018 este de 503.000 lei, repartizată pe domeniile culte/religie, recreere/sport, educație și protecția mediului.

         Derularea procedurilor administrative a cuprins evaluarea și selecția proiectelor potrivit criteriilor stabilite prin Ghidul Solicitantului specific programului: conformitatea administrativă, eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor propuse,  relevanţa, coerenţa, capacitatea financiară şi operaţională, bugetul previzionat, caracterul  și continuitatea acţiunii.

         După analiza cererilor de sprijin financiar, Comisia de evaluare a constatat că 23 dintre cele 27 de proiecte depuse au întrunit condițiile de eligibilitate, situația centralizatoare fiind:

Nr. crt.

Domeniul

Număr proiecte

Valoarea finațării

                        - lei -

Cofinanțarea           beneficiarului                                     - lei -

1.

Educație

8

222.414,50

43.799,50

2.

Religie/culte

5

115.870,00

14.261,00

3.

Sport/recreere

7

128.521,00

16.664,00

4.

Mediu

3

34.155, 00

4.500,00

 

TOTAL PROGRAM

23

500.960,50

79.224,50

             Față de anul 2017, suma de sprijinire financiară a proiectelor este cu 61% mai mare, fiind cea mai mare alocare din existența de 6 ani a programului! De asemenea, a crescut cu 35% numărul proiectelor declarate eligibile față de aceeași perioadă de comparație.

      Instituționalizarea parteneriatelor s-a realizat prin semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, în cadrul întâlnirii oficiale dintre conducerea Consiliului Județean Ialomița, reprezentată de domnul Victor MORARU, președinte, Larisa Elena MIHAI, administratorul public al județului Ialomița și Ionica Băicoianu, director executiv al Direcției Coordobnare Organizare și reprezentanții structurilor asociative câștigătoare, desfășurată la sala de festivități  ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, în ziua de 22.05.2018.

         Cu acest prilej, domnul Victor MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița a prezentat importanța și scopul parteneriatelor propuse, preocuparea constantă a autorității de a suplimenta sprijinul financiar, concomitent cu creșterea importanței proiectelor pentru grupurile țintă vizate, realizarea activităților la nivel de performanță și competitivitate, urmărirea atentă a utilizării și justificării fondurilor alocate, Invitându-i pe participanți să-și exprime opiniile în legătură cu implementarea programului, aceștia au apreciat inițiativa Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea organizatorică și financiară a proiectelor asociațiilor sau fundațiilor beneficiare, sprijinul deosebit reprezentat de acordarea prefinanțărilor și au propus realizarea de parteneriate între actualii beneficiari pentru ca acțiunile și activitățile propuse să aibă mai mult impact și vizibiliate.  

           Consiliul Județean Ialomița are convingerea că Programul ”Parteneriate pentru coeziune” va aduce și în anul 2018, proiecte/acţiuni cu importantă valoare adăugată, va crește gradul de participare a cetăţenilor şi, în special, a tinerilor la viaţa economico-socială și cultural-educativă, va impune și generaliza bunele practici în organizarea de evenimente relevante, cu  atragerea unor grupuri-ţintă diverse ca vârstă, profesie şi arie teritorială de cuprindere, va consacra viabilitatea parteneriatelor instituționalizate, contribuind la sporirea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul public.

                                                                                        PURTĂTOR DE CUVÂNT

                                                                                             ILIE CIOACĂ