Investitii pentru viitorul dunmeavoastra cnsnr48411

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

PROIECT

”E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA”
- COD SMIS – CSNR 48411

Proiect co-finanţat prin Fondul Europeană de Dezvoltare Regională”
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa derulează, începând cu data de 03.12.2013, data semnării contractului, proiectul ” E-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice în judeţul Ialomiţa” -COD SMIS –CSNR 48411, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1119/321/03.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Valoarea totală a proiectului este de 6.699.031,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.565.051,16 lei

Proiectul se implementează în localităţile: Amara, Căzăneşti, Fierbinţi Târg, Grindu, Roşiori, Dridu, Gârbovi, Jilavele, Maia, Mărculeşti, Moldoveni, Munteni Buzău, Movila, Stelnica, Traian, pe o durată de 18 luni.

 

Obiectivul proiectului este creşterea performanţei actului administrativ prin eficientizarea activităţilor interne, a calităţii serviciilor publice on-line aduse cetăţeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituţiilor publice partenere, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic şi să realizeze un management intern performant.

 

Obiective specifice

 1. Îmbunatăţirea calităţii serviciilor publice prin introducerea serviciilor on-line furnizate utilizatorilor (cetăţeni şi mediul de afaceri) şi eficientizarea activităţilor interne ale partenerilor prin implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în 18 luni de la semnarea contractului cu autoritatea de management.

Acest obiectiv este conform obiectivelor principale al operaţiunii şi anume:

 • furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică;

 • eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC.

 1. Creşterea eficienţei activităţilor interne ale instituţiilor publice prin implementarea unei soluţii informatice integrate care să permită urmărirea următoarelor tipuri de activităţi specifice: financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite şi taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate, în 18 luni de la semnarea contractului cu autoritatea de management.

 

Principalele entităţi care vor beneficia de implementarea proiectului sunt:

- Beneficiari direcţi:

 • Consiliul Judeţean Ialomiţa– are rolul de achizitor şi administrator al sistemului informatic integrat şi va asigura coordonarea implementării proiectului şi integrării acestuia cu sistemele deja existente în primăriile partenere

 • Primăriile partenere în proiect – 15 primării partenere

 • Aproximativ 56977 cetăţenii din Slobozia şi din comunele partenere în proiect – vor beneficia de servicii publice îmbunătăţite

 • 132 Funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean

 • 382 Funcţionari publici din cadrul primăriilor partenere

 • Aproximativ 258.669 locuitorii din judeţul Ialomiţa – vor beneficia de serviciile oferite de Consiliul Judeţean

 • Mediul de afaceri din judeţul Ialomiţa – vor beneficia de servicii publice îmbunătăţite

 

Beneficiari indirecţi:

 • furnizorii de servicii şi produse ai partenerilor din proiect, prin creşterea cantităţii şi calităţii serviciilor şi produselor solicitate de administraţiile publice, conducând astfel la eficientizarea şi creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri

 • instituţiile cu care relaţionează Consiliul Judeţean şi primăriile partenere

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

- Domnul Ştefan Muşoiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
Tel.:02432/230600 Fax: 0243/232100, e-mail: cji@cicnet.ro

- Doamna Gheorghe Luiza Ştefania, manager proiect

Tel.:02432/230200 Fax: 0243/230250, e-mail: cji@cicnet.ro

 

 

 

 

categoria articolului 

fonduri europene, smis-csnr48411, 2013