Manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

Comunicate, 2014

 

În aplicarea prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis următoarele dispoziţii:

  • dispoziţia nr. 16/21.01.2014 prin care ia act de încetarea, prin ajungere la termen, a contractului de management nr.286/21.01.2011 încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi dr. Olaru Vasile, declarând vacantă funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, începând cu data de 22.01.2014;

  • dispoziţia nr.17/21.01.2014 prin care domnul Berbece Adrian se numeşte în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, începând cu data de 22.01.2014, pe o perioadă de maximum 6 luni, până la organizarea concursului sau a unei licitaţii publice pentru ocuparea funcţiei de manager menţionată.

Consiliul de Administraţie şi managerul interimar de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia vor asigura îndeplinirea tuturor condiţiilor legale de organizare a concursului/licitaţiei publice pentru ocuparea funcţiei de manager la această insituţie.

De asemenea, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 52/16.01.2014, în perioada 20.10.2014 – 24.01. 2014, o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa şi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa efectuează o misiune de audit asupra activităţii desfăşurate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia între anii 2011-2013.

 

COMPARTIMENT MASS-MEDIA