NOI CONTRACTE DE FINANAȚARE PRIN PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ – IALOMIȚA 2018

Comunicate

 

Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018 derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu o alocare financiară de 5.000.000 lei din bugetul județului Ialomița, își propune să sprijine proiecte care vizează investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul altor programe cu finanţare nerambursabilă.

După evaluarea cererilor de finanțare depuse de unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI Ialomița, în ziua de 13 decembrie 2018, la sediul Consiliului Județean Ialomița, a avut loc o nouă etapă de semnare a unor contracte de finanţare, de data aceasta cu orașul Amara și comuna Sudiți.

Unitatea Administrativ-Teritorială Amara a propus proiectul ”Îmbunătăţirea sistemului de tratare a apei prin achiziţionarea unei instalaţii de osmoză inversă şi schimbare medii filtrante”, cu o valoare totală de 414.064,208 lei, din care autoritatea finanțatoare contribuie cu 300.000 lei, iar contribuția beneficiarului este în cuantum de 114.064,208 lei.

Proiectul Unității Administrativ-Teritoriale Sudiţi urmărește ”Asfaltarea str. Preot Gheorghe Decu, in lungime de 453,02 metri”, are o sumă totală de 326.283 lei, din care autoritatea finanțatoare contribuie cu 200.000 lei, contribuția beneficiarului fiind de 126.283 lei.

Contractele de finanțare nerambursabilă prin Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018, derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, au fost semnate de: domnul VICTOR MORARU, președintele ADI Ialomița, domnul DANIEL GANEA, director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, domnul MĂIȚĂ ION, primarul oraşului Amara şi domnul ȘINCAN VASILE, primarul comunei Sudiţi.

Sperăm că implementarea lor cu succes este de natură să aducă dezvoltare durabilă, prosperitate și coeziune socială.  

Menționăm că membrii ADI Ialomița pot accesa în continuare fonduri prin Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018, iar apelul se închide în momentul epuizării alocării finanaciare, dar nu mai târziu de 31.12.2018.

 

                                                                                                           PURTĂTOR DE CUVÂNT

                                                                                                                   ILIE CIOACĂ