OFERTĂ INVESTIȚIONALĂ DIN POLONIA

Comunicate

 

          Promovarea investițiilor propuse de județul Ialomița la Forumul economic ”Invest In Ialomița” desfășurat la Amara în ziua de 10 mai 2018, începe să aducă primele oportunități de valorificare a potențialului din județ.

            Cu sprijinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – Direcția Investiții Străine, a fost identificat un investitor în domeniul avicol din Polonia, care este interesat de o suprafață de aproximativ 60 de ha, pe care să dezvolte o afacere constând în fermă avicolă, abator și stație de biogaz.

            În ziua de 22.05.2018, la sediul Consiliului Județean Ialomița a fost primită vizita domnilor Adam WOJCIECHOWSKI și Tomasz VOGTMAN,  reprezentanții firmei FERMA MEGA din Polonia, însoțiți de domnul Horia MINTAS, directorul Direcției Investiții Străine, Consiliul Județean Ialomița fiind reprezentat de domnul Victor MORARU, președinte, Emil Cătălin GRIGORE și Ionel Gae, vicepreședinți, Adrian Robert IONESCU, secretarul județului Ialomița, Larisa Elena MIHAI, administratorul public al județului Ialomița, funcționari publici de conducere și de execuție.

            Oaspeții polonezi au mulțumit pentru operativitatea cu care Consiliul Județean Ialomița  a răspuns oportunității de afaceri propusă și au prezentat coordonatele principale al investiției. Astfel,  pe o suprafață de 60 ha se propune realizarea unei ferme avicole, cu abator și stație de biogaz, cu o producție  de 15,5 milioane de pui/an, destinată exclusiv exportului pe piața arabă, fără a afecta concurența locală. Se vor pune în operă echipamente și tehnologii de ultimă generație, vor fi create 200 de locuri de muncă,  deșeurile rezultate din procesul de creștere a păsărilor vor fi reciclate prin stația de biogaz, asigurând energia electrică și termică pentru întregul complex. A fost exprimată dorința ca suprafața necesară să fie compactă, indiferent de proprietar, public sau privat, că sunt interesați de modalitatea de dobândire a terenului (concesiune, închiriere, vânzare) și de  prețurile estimate aferente, precum și de achiziția cerealelor necesare furajării păsărilor de pe piața locală, contribuind la valorificarea producției dintr-un bazin agricol recunoscut.

            Domnul președinte, Victor MORARU a prezentat potențialul agriculturii județului, care asigură elemente de atractivitate și condiții favorabile deosebite pentru investițiile în domeniu, a propus câteva locații de amplasare a obiectivelor de investiții situate pe terenuri aflate în proprietatea publică și privată a județului Ialomița, a explicat modalitățile concrete de preluare a terenurilor necesare, a reiterat sprijinul autorității administrației publice pe care o reprezintă de a afla de la autoritățile publice locale și intreprinzători privați disponibilitatea asigurării condițiilor investiționale propuse de oaspeți, în așa fel încât investiția să rămână în Ialomița.

            S-a convenit ca oaspeții polonezi să transmită un document mai amplu despre caracteristicile și cerințele investiției, pentru a putea armoniza cererea cu oferta și a aduce în județul Ialomița investiții majore, care să sprijine dezvoltarea economico-socială locală.

 

                                                                                    PURTĂTOR DE CUVÂNT

                                                                                    ILIE CIOACĂ