PODUL DE LA DRIDU – GRAFICE DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DEVANSATE

Comunicate

           Infrastructura rutieră județeană este o componentă fundamentală și prioritară a atribuțiilor, responsabilităților și activităților Consiliului Județean Ialomița,  de  mare  impact asupra imaginii și vizibilității acțiunilor  acestuia și una de relaționare publică directă, prin care cetățenii intră în contact cu autoritatea administrației publice județene căreia i-a dat mandatul său de reprezentare.

          Subiect de interes public deosebit, intens mediatizat, obiectivul de investiții Pod peste râul Prahova la Dridu, km.52+759 are următoarele caracteristici tehnice: 107,7 m lungimea podului, 186,3 m lungime drum amenajat, 11,9 m lățime platformă pod și 9,5 m lățime platformă drum. Reabilitarea lui urmărește să asigure fluența și siguranța circulației rutiere printr-un punct nodal important pentru zona de nord-vest a  județului Ialomița, cu legături directe la drumurile naționale și europene care duc spre Ploiești, Brașov, București, Urziceni, Slobozia, precum și crearea condițiilor pentru dezvoltarea economico-socială a comunităților limitrofe.  Începută în anul 2011, investiția s-a blocat din acel an și până în octombrie 2016 din varii motive (incapacitatea tehnică și umană a societăților comerciale contractante, soluții de proiectare și tehnice inadecvate specificității investiției, intrarea în insolvență a firmelor  de construcții) , care au generat efecte negative majore în realizarea investiției publice și nemulțumirea justificată a locuitorilor din zonă.

          Promisiunea publică a președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor Moraru și acțiunile coerente ale autorității deliberative de a adopta hotărâri care să propună corecțiile tenico-financiare necesare  realizării investiției, să  găsească oportunități de finanțare prin programele derulate la nivel național, care să fie accesate și să scadă presiunea efortului bugetar propriu au fost de natură să impulsioneze reluarea lucrărilor la  Podul peste râul Prahova de la Dridu și să aducă investiția cât mai aproape de termenul de finalizare.

          Circumscrise acestui context sunt și activitățile din ziua de 14.06.2018, când,  domnul Victor Moraru,  președintele Consiliului Județean Ialomița a avut o întîlnire de lucru cu domnul Constantin Bojian, directorul societății de construcții  SC LUCONSA SRL Galați care execută lucrările la Podul de la Dridu și domnul Ion Isdrăilă, dirigintele de șantier, unde au fost analizate stadiile de execuție a lucrărilor, urmată de o vizită pe teren, la Dridu, pentru a vedea ”în direct”, modul cum se realizează investiția.

          Au fost prilejuri de a constata că eforturile constante și conjugate ale beneficiarului și constructorului pentru asigurarea condițiilor tehnice și financiare specifice investiției, precum și monitorizarea atentă, permanentă și exigentă a fiecărei etape de realizarea a lucrărilor pot să asigure respectarea și devansarea termenului de punere în funcțiune a Podului peste râul Prahova de la Dridu.

          Consiliul Județean Ialomița a accesat finanţarea acestui obiectiv de investiţie prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 2017 – 2020, cu o valoare totală  investiției, cu TVA inclus, estimată la 10.385.204,93 lei, din care 8.241.911,19 lei vor fi asigurați din bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017 - 2020,  în timp ce  beneficiarului i-a fost recunoscută, ca parte de cofinanțare, suma de 1.961.499,92 lei, achitată până la finele anului 2017, la care se adugă încă 181.793,82 lei, care trebuie plătită din bugetul județului Ialomița. Printr-o organizare de șantier riguroasă, care a cuprins respectarea etapelor procesului tehnologic, asigurarea calității lucrărilor, dotarea cu utilaje performante și de mare randament, un program de lucru non-stop în fiecare săptămână și asigurarea unor condiții de muncă deosebite pentru constructori s-a reușit respectarea  graficelor de lucrări și reducerea termenelor de excuție. Lucrările principale realizate au fost: forarea a 12 piloți la calee (capetele de pod) și 8 la pilonul 2 al podului, începerea lucrărilor de armături pentru radier la culee și pilonul 2.

          Sunt rezultate care dau perspectiva punerii în funcțiune a Podului de la Dridu înainte de termenul prevăzut în contract, că se va reuși eliminarea disfuncționalităților de circulație rutieră din zonă și se va reda locuitorilor din nord-vestul județului Ialomița încrederea în capacitatea autorității administrației publice județene de a găsi soluții optime, viabile și operative pentru punerea în operă a unei investiții publice de importanță majoră pentru dezvoltarea durabilă a  comunităților locale limitrofe investiției. 

PURTĂTOR DE CUVÂNT

ILIE CIOACĂ