PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ – IALOMIȚA 2018

Comunicate

           

            PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ –  IALOMIȚA 2018

 

          În ziua de 12.06.2018, la Sala de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, s-a desfășurat Adunarea Generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ialomița, care, pe lângă teme de organizare și funcționare a structurii asociative, a propus pe ordinea de zi un subiect de interes deosebit pentru  membrii asociați, 62 de unități administrativ-teritoriale: lansarea Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018.

          Președintele ADI Ialomița, domnul Victor MORARU a subliniat că Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018 este primul mare proiect propus  Asociației, cu scopul  de îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor județului Ialomița, prin dezvoltarea de comunități rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze și utilizeze eficient resursele, pe zone de potențial și obiective prioritare, de natură să aducă dezvoltare durabilă, prosperitate și coeziune socială.

          Programul va beneficia de o alocare financiară de 5.000.000 lei din bugetul județului Ialomița și are ca obiective specifice dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, implementarea sistemelor performante de management, gestionarea și valorificarea eco-eficientă a resurselor, diminuarea disparităților teritoriale, îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-educative și a calității spațiilor publice, aplicarea și dezvoltarea principiului european al parteneriatului.

          Ghidul propune trei categorii de solicianți eligibili: unitățile administrativ-teritoriale membre ale  ADI Ialomița, parteneriate între acestea și parteneriatele dintre  unitățile administrativ-teritoriale membre ale  ADI Ialomița cu instituții/ servicii publice, precizându-se că un beneficiar poate contracta o singură finanțare nerabursabilă în cadrul progamului.

           Categoriile de activități eligibile propuse  pentru finanțare nerambursabilă sunt circumscrise proiectelor de infrastructură edilitară, de sănătate, educaționale, de mediu și celor destinate activităților sportive.

          Limitele valorilor eligibile ale finanțării nerambursabile sunt cuprinse între 20.000 – 200.000 lei pentru proiectele din mediul rural și 50.000 – 300.000 lei pentru mediul urban. În cazul parteneriatelor, valoarea maximă eligibilă nu poate depăși valoarea plafonului pentru fiecare tip de localitate, înmulțită cu numărul partenerilor.

          Finanțarea nerambursabilă ce poate fi solicitătă este de maximum 90% din costurile eligibile ale proiectului, cofinanțarea din partea beneficiarului reprezintă  minimum 10%, iar durata proiectului este de maxim 24 de luni.

          Au fost dezbătute cu membrii Adunării Generale a  ADI Ialomița și celelate elemente ale Ghidului solicitantului: cheltuielile eligibile și neeligibile, etapele procedurii de evaluare a proiectelor, procedura de depunere a cererilor de finanțare, cu documentele justificative necesare, criteriile de evaluare a cererii de finanțare, procesul de contractare a finanțării nerambursabile și de alocare a sumelor, condițiile generale aplicabile implementării proiectului.

          Ghidul solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018 va fi disponibil pe pagina de internet www.cicnet.ro a Consiliului Județean Ialomița, data lansării proiectului  fiind stabilită pentru 15.06.2018, fără a exista un termen limită de depunere.

          Membrii Adunării Generale a  ADI Ialomița au fost îndemnați să identifice și analizeze nevoile locale din domeniile pentru care pot fi accesate fonduri prin Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018, să scrie și să să depună cererile de finanțare nerambursabilă, ținând cont că evaluarea se va realiza continuu, în ordinea depunerii cererilor, că selecția proiectelor , inclusiv contractarea, se va face pe principiul ”Primul venit, primul servit”, iar apelul se închide în momentul epuizării alocării finanaciare, dar nu mai târziu de 31.12.2018.

                                                                    PURTĂTOR DE CUVÂNT

                                                                     ILIE CIOACĂ