Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Ialomița a suprafeței de 889, 9413 ha teren agricol