PROIECT DE PROSPECȚIUNE GEOFIZICĂ TRIDIMENSIONALĂ URZICENI SUD 3 D ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

Comunicate, Știri

 

 

 

                        PROIECT DE PROSPECȚIUNE GEOFIZICĂ

                           TRIDIMENSIONALĂ URZICENI SUD 3 D ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

 

 În ziua de 18 decembrie 2018, la Căzănești, a avut loc, la inițiativa domnului VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița, o întâlnire – dezbatere privind inițierea proiectului ”Prospecțiuni Geofizice Tridimensionale Urziceni Sud  3D”, la care au participat o parte dintre primarii localităților din perimetrul vizat de proiect: Gârbovi, Sfântu Gheorghe, Colelia, Balaciu, Munteni Buzău, Căzănești, Ciochina, Gheorghe Doja și Traian, alți reprezentanți ai administrației județene și locale, ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și reprezentanții filialei din România ai firmei americane HUNT OIL COMPANY, DALLAS, TEXAS, condusă de domnul Mark Wagley.

Domnul VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița, a prezentat în deschiderea întâlnirii – dezbatere scopul care a fundamentat organizarea ei, interesul autorității administrației publice județene pe care o conduce de a găsi împreună căi de valorificare a unei oportunități care poate aduce dezvoltare locală durabilă în comunitățile din centrul județului Ialomița.

Prezentarea firmei și a proiectului a realizat-o, cu profesionalism și acuratețe, domnul Iulian Harpa. consultant Comunități și Autorități Guvernamentale din cadrul firmei Hunt Oil Company of România.

Acesta a arătat că Hunt Oil Company of România este într-un parteneriat cu OMV Petrom, cu activități în segmentele de explorare&producție, urmărind descoperirea și dezvoltarea de zăcăminte de gaze naturale și țiței. În perioada 2014 – 2018, parteneriatul  Hunt Oil Company of România & OMV Petrom a desfășurat activități de explorare în județele Buzău, Galați, Vrancea, Brăila, Bacău și Ialomița.       

Proiectul ”Prospecțiuni Geofizice Tridimensionale Urziceni Sud  3D” din județul Ialomița are următoarea arie de cuprindere:

 

Prospecțiunea geofizică se bazează pe studiul modului în care se propagă în subsol undele elastice generate de surse controlate, pentru a obține informații despre structura internă a Pământului în zona prospectată. Ea va fi făcută de o companie specializată, contractată de  parteneriatul  Hunt Oil Company of România & OMV Petrom. Metoda este minim invazivă deoarece nu poluează aerul, nu afectează flora și fauna locală, nu folosește substanțe toxice, iritante sau cancerigene, nu poluează apele de suprafață sau pe cele subterane, iar operațiunile vor lua în considerare activitățile agricole din zonele prospectate.

 A fost de un interes real Studiul de Mediu Premergător Prospecțiunii Geofizice, contractat cu firma Blumenfield, companie specializată în studii de biodiversitate, prin utilizarea de metode recunoscute științific, deoarece datele obținute privind impactul proiectului asupra mediului înconjurător din zona prospectată vor fi puse la dispoziția autorităților județene și locale, pentru a fi utilizate în strategiile de dezvoltare viitoare.

 Parcursul activității de explorare durează în medie 5 ani și cuprinde: prospecțiunea geofizică, prelucrarea datelor geofizice, interpretarea datelor geofizice și geologice și forajul sondei.

Programul proiectului de prospecțiune geofizică din anii 2018 – 2020 în județul Ialomița este următorul: studiu de biodiversitate (octombrie 2018 - august 2019), obținerea autorizațiilor și acordurilor de la autoritățile competente (decembrie 2018 – septembrie 2019), obținerea acordului de acces în teren (aprilie – octombrie 2019), operațiuni de prospecțiuni propriu-zise (15 august 2019 – 1 aprilie 2020).

În abordarea proiectului, partenerii țin seama de caracterul temporar al lucrărilor, impactul minim asupra mediului, compensarea eventualelor daune temporare ale culturilor agricole, informarea corespunzătoare a comunităților locale, pentru înțelegerea corectă a parametrilor proiectului.

Analizele preliminare ale implementării proiectului au pus în evidență atât beneficiile pe termen scurt ale investiției (închiriere de spații pentru cazare și organizare, angajații companiei de prospecțiune geofizică vor locui în zona adiacentă lucrărilor, cu influență asupra economiei locale), cât și cele pe termen lung, în caz de succes în etapa de explorare( taxe și impozite către autoritățile locale și naționale, îmbunătățirea unor drumuri de acces, închiriere/cumpărare de terenuri, noi locuri de muncă, contractare de servicii de la nivel local etc).

De asemenea, reprezentanții  parteneriatului  Hunt Oil Company of România & OMV Petrom au arătat disponibilitatea de a colabora cu autoritățile administrației publice locale din zona prospectată prin proiecte sociale, educaționale și culturale, de a găsi punți de comunicare deschise și oneste și de a construi relații durabile, bazate pe încredere și respect.

Participanții la dezbatere: primarii comunelor Gârbovi – Popa Grigore, Colelia – Niță Nichita, Gheorghe Doja – Ion Mihai, Traian – Năstase Fănel, Sfântu Gheorghe – Teculescu Petr-Mădălin și Ciochina –  Câmpulungeanu Vasile, precum și Valentina Brașoveanu, director al Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Daniel Ganea, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița au apreciat proiectul, modul în care s-a realizat prezentarea, au făcut observații practice și punctuale, au sugerat propuneri pentru aplicarea unitară a unor măsuri în teritoriul prospectat și au adus în discuție posibilitatea racordării comunităților locale la rețele de gaze naturale.

În intervenția sa la dezbateri, domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, a mulțumit participanților pentru interesul și deschiderea spre o asemenea dezbatere și a subliniat importanța proiectului, care, dacă va aduce rezultate de succes în explorare, va contribui la dezvoltarea economică și socială locală. Rămâne obligația autorităților locale, ca împreună cu reprezentanții parteneriatului să comunice eficient cu cetățenii din zonă, să-i facă să înțeleagă că proiectul nu are riscuri care să îi îngrijoreze. În legătură cu propunerea racordării comunităților locale la rețelele de gaze naturale, Consiliul Județean Ialomița studiază posibilitatea de a include în proiectele naționale de investiții din domeniu, realizarea de rețele de transport a gazelor naturale, care să urmărească principalele drumuri județene din sud, centru și nord. Desigur, problema acestor rețele nu este de competența firmei de explorare! Dar, pentru accesul la rețelele de transport a gazelor naturale, trebuie gândită o formă de asociere între unitățile administrativ-teritoriale din județ, care își propun proiecte în acest sens. 

De asemenea, a mulțumit firmei  Hunt Oil Company of România pentru modul de prezentare, clară și cu deschidere spre dialog constructiv , asigurându-i de disponibilitatea Consiliului Județean Ialomița pentru o colaborare eficientă și, dacă se poate, pe termen lung!

În încheiere, domnul Mark Wagley, patronul  firmei americane HUNT OIL COMPANY, DALLAS, TEXAS s-a arătat plăcut impresionat de atmosfera lucrativă a dezbaterii, de interesul comunităților din zona propusă spre explorare pentru susținerea activităților proiectului, exprimând speranță în reușita acestuia.

PURTĂTOR DE CUVÂNT

ILIE CIOACĂ