Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară în 27 ianuarie 2014

 

Proiecte de hotărâre pentru ședința Consiliului Județean Ialomița din 27 ianuarie 2014

 

a) privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru anul 2014 şi modalitatea de încasare şi utilizare a fondurilor;

 

b) privind revocarea dreptului de administrare al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spaţii proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în judeţul Ialomiţa, şi darea acestora în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa ;

 

c) privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa;

 

d) privind aprobarea înființării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila;

 

e) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 165 din 20.12.2013 privind majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2013;

 

f) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 19 din 18.03.2013 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2013;

 

g) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2014.


II. Diverse

- aprobarea Procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomiței din data de 05.12.2013;

- aprobarea Procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din data de 20.12.2013.

Ședința este publică.

 

 

PREȘEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

 

categoria articolului 

transparență decizională, 2014