Raport de activitate DGASPC

Comunicate, 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA COPILULUI IALOMIŢA
Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomita, cod 920033
Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ÎN ANUL 2012

        

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este instituţie publică cu personalitate juridică de interes judeţean, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Hotărârea nr. 23 din 25.07.1997  a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi reorganizată prin Hotărârea nr. 35 din 30.11.2004.

Misiunea DGASPC este: implementarea la nivelul judeţului a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie.
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale  specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu
scopul prioritar de a menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

Conducerea DGASPC este asigurată de directorul general, ajutat de directorul economic şi colegiul director, iar numărul angajaţilor la sfârşitul anului 2012 era de 526, fiind organizaţi într-un număr de 27 de compartimente (birouri, servicii, centre pentru copii si adulţi).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îndeplineşte atribuţii în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, a altor categorii aflate în situaţie de risc şi în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului.

Citiți raportul complet aici