Raport evaluare propuneri proiecte Program finanțări nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pe 2018