Reabilitarea infrastructurii în zona industrială Țăndărei

Sub programul Coeziune Economica şi Socială

Nr. proiect: RO 007.02.03.09

Fonduri Phare 2.141.551,40 Euro
Fond Național 713.850,47 Euro
Contribuție C.J. Ialomița 396.764,27 Euro

O B I E C T I V E:

Modernizarea infrastructurii în zona industrială a oraşului Ţăndărei; Atragerea de fonduri suplimentare la bugetul local;
Relansarea economică a zonei Ţăndărei; Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zonă;
Dezvoltarea mediului local de afaceri; Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din oraşul Ţăndărei;
Creşterea oportunităţilor de afaceri; Stimularea dezvoltării urbane a localităţii;
Crearea de noi locuri de muncă; Confort urban modern, la standarde europene

Orașul Țăndărei

  • Beneficiază de o reţea de distribuţie a gazului metan de joasă presiune de 8,2 km.
  • Gazul este livrat la consumatorii privaţi şi industriali.
  • Rețeaua de transport de înaltă presiune a gazului metan traverseazã teritoriul localităților Amara, Bucu, Ograda, Gheorghe Lazăr, Ţăndărei şi creează posibilitatea racordării lor la alimentarea cu gaz metan.


Proiectul și-a propus:

  • să realizeze construcția unei conducte de înaltă presiune de gaz natural pe o distanță de 28.1 km, conectată la conducta de transport Jugureanu-Slobozia.
  • stație de reglare-măsurare a gazului, ce va fi construită în zona industrială Țăndărei.
  • rețele de distribuție gaz metan.

Vestigii arheologice descoperite pe traseul conductei de gaz

în punctele Strachina I şi Strachina II

N-V comuna Gheorghe Lazăr
două aşezări din epoca bronzului,
Cultura Coslogeni, sec. XIII-XI î. Hr.
Vest - Lacul Strachina
locuinţă din neolitic, cultura Boian,
mileniul V î. Hr.
daco-geţii, sec. IV-III î. Hr.
Est - Lacul Strachina
aşezare din neolitic, cultura Boian, mileniul V î. Hr
 

categoria articolului 

proiecte realizate