Rezultat concurs

06.07.2011

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Comisia de concurs numită prin

Hotărârea CJI nr. 38/ 31.05.2011

Rezultatul final

al concursului pentru ocuparea postului de director-manager

al Muzeului Agriculturii Slobozia

 

Având în vedere prevederile art. 19 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Notă analiză proiect

Notă

interviu

Nota finală

Admis/Respins

1.

PETRE GHEORGHE

Director - manager

9,23

9,31

9,27

Admis

  • Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 21 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Buciu Crety.
  • Afişat astăzi, 05 iulie 2011, ora 16,00, la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

categorie 

concursuri