Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informației la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, consilier, asistent în cadrul Comp. Corp Control

categorie 

concursuri