Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante de executie de consilier, grad profesional asistent, in cadrul Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism - Compartimentul Monitorizare si Control

categorie 

concursuri