Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent - in cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice - Serviciul Managemtn de Proiect

categorie 

concursuri