Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante de executie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal din cadrul DATU, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism

categorie 

concursuri