Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv, gradul II - Directia Investitii si Servicii Publice

categorie 

concursuri