Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Buget Finante - Compartiment Programare si Urmarire Venituri

categorie 

concursuri