Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - Compartimentul Monitorizare şi Control

categorie 

concursuri