Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la concursul pentru ocuparea funcţiei publice - inspector debutant - DCO - Comp pentru Informaţii si Relaţii Publice

categorie 

concursuri