Scurta descriere a proiectului cod SMIS 114075

Descrierea pe scurt a proiectului:

„MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DJ 302 (KM 13+865 – KM 37+545) LOCALITĂŢILE DRĂGOEȘTI-ROȘIORI-MOVILIŢA-DRIDU, DJ 101 (KM 52+100 – KM 37+600) LOCALITĂŢILE DRIDU-FIERBINŢI TÂRG-LIMITĂ JUDEŢ ILFOV, DJ 101 (KM 52+100 – KM 59+700 LOCALITĂŢILE DRIDU-JILAVELE ȘI DJ 402 (KM 53+700 – KM 61+740) LIMITĂ JUDEŢ CĂLĂRAȘI-SINEȘTI (DN2)”

                Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Fierbinți-Târg, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adâncata, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăgoești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dridu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jilavele, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Moldoveni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Movilița, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșiori și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sinești, derulează începând cu 20.12.2017 proiectul cu titlul „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 949/20.12.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea gradului de accesibilitate a populației din zonele rurale și urbane adiacente tronsoanelor de drumuri județene propuse spre modernizare, respectiv DJ 302 (Km 13+865 - Km 37+545), DJ 101 (Km 52+100 - Km 59+700), DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740), prin îmbunătățirea parametrilor relevanți ai drumurilor menționate.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Prin modernizarea a 49.517 km de drum judeţean pe DJ 101, DJ 302 şi DJ 402 se îmbunătăţeşte accesul populaţiei din localităţile adiacente drumurilor reabilitate către judeţele Ilfov, Prahova şi Călăraşi şi prin DN1 către Bucureşti şi Braşov;

2. Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere de pe DJ 101, DJ 302 şi DJ 402 în zonele de intervenţie a proiectului în scopul creşterii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii timpului de călătorie către centre urbane din regiune, ca: Bucureşti, Braşov, Slobozia;

3. Din punct de vedere al accesibilităţii se va îmbunătăţi legătura către DN 1D şi E85 (DN2) prin: DJ 101 a locuitorilor din Moviliţa, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către judeţele Ilfov, Prahova şi Călăraşi şi prin DN1; prin DJ 302 a locuitorilor din Drăgoeşti, Roşiori şi Moviliţa către E85; prin DJ 402 a locuitorilor din Sineşti, Lilieci, Cătruneşti, şi Hagieşti către reţeaua TEN-T şi către centre urbane importante ca Bucureşti şi Braşov;

4. Dezvoltarea regională durabilă va fi stimulată de conexiunea cu coridorul de transport inter-modal european IX deoarece traseul propus spre modernizare face parte dintr-un traseu extins ce traversează mai multe judeţe din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia în conformitate cu Hotărârea CpDr Sud Muntenia nr.1/2015 care stabileşte priorităţile de dezvoltare;

5.Asigurarea accesibilităţii către locaţii din oraşul Fierbinţi-Târg special destinate persoanelor care beneficiază de servicii sociale în centre specializate;

Rezultate:

            Drumurile vor fi moderizate și reabilitate pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți-creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței. Proiectul se implementează în localitățile Fierbinți - Târg, Adâncata, Drăgoești, Dridu, Jilavele, Moldoveni,  Movilița, Roșiori, Sinești,  Județul Ialomița.

 

            Data începerii proiectului:         01 IANUARIE 2015

            Data finalizării proiectului:        31 DECEMBRIE 2021

            Perioada de implementare:      84 LUNI

 

            Valoarea totală a proiectului:                                           115.051.989,53 Lei inclusiv TVA

            Valoarea totală eligibilă:                                                   104.098.740,15 Lei inclusiv TVA

            Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:                   88.483.929,13 Lei inclusiv TVA

            Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:   13.532.836,21 Lei inclusiv TVA

            Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:                  2.081.974,81 Lei inclusiv TVA

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro         facebook.com/inforegio.ro

categoria articolului 

Regio 2014-2020