Ședință constituire Consiliul Județean Ialomița , mandat 2016-2020

Numărul
hotărârii
                                                                                                                               Titlul hotărârii                                                                                                                                                                  
1

 

2

H O T Ă R Â R E

privind validarea consilierilor judeţeni, pentru mandatul 2016 - 2020

3

H O T Ă R Â R E

privind declararea, ca legal constituit, a CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

4

H O T Ă R Â R E

privind alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

5

H O T Ă R Â R E

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa

6

H O T Ă R Â R E

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa

categoria articolului 

ședințe Consiliu, 2016