Ședință extraordinară a CJ Ialomița în 19 iunie 2014

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 19.06.2014, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

b) privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56 din 16.07.2013 de aprobarea participării Judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, la parteneriatul interjudeţean şi interregional de implementare şi finanţare a proiectului „Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”, din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013;

c) privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

d) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2014 – 2015;

e) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2014 – 2015.

 

Şedinţa este publică.

 

PRESEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCA

 

 

categoria articolului 

transparență decizională, Comunicate, 2014