Ședință extraordinară a C.J. Ialomița în 25 februarie 2014 (comunicat)

Comunicate, 2014

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 25.02.2014, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a Comisiei  de evaluare a managementului şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

b) privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie-PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani;

c) privind revocarea dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Ialomița asupra unor spaţii proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în judeţul Ialomiţa, şi darea acestora în folosință gratuită Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Ialomița;

d) privind stabilirea prețului mediu pe tonă de masă verde obținută de pe pajiște, pe anul 2014.

 

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ