Şedinta extraordinara a Consiliul Judetean Ialomita in data de 22.12.2016, ora 10.00

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 22.12.2016, ora 10,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016 ;

Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget SJU Slobozia

2. proiect de hotărâre privind numirea doamnei Tudor Clementina în funcția de manager al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița;

Proiect de hotarare privind numirea managerului la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea Slobozia

3. proiect de hotărâre privind numirea doamnei Balog Elena în funcția de manager al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița .

Proiect de hotărâre privind numirea managerului la Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu Slobozia

 

Şedinţa este publică.

 

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU