Ședință de îndată în 06 martie 2015

 

În temeiul:

  • prevederilor art.94 alin.4 coroborat cu art.94 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederilor Ordinului Prefectului Judeţului Ialomiţa nr.87 din 05.03.2015 privind suspendarea mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată în şedinţă în data de 06.03.2015, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa având pe ordinea de zi desemnarea vicepreşedintelui ce urmează să exercite temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Şedinţa este publică.

 

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Adrian Robert IONESCU

 

categoria articolului 

Comunicate, transparență decizională