Şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 19.01.2017, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.01.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. a) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 15.12.2016;

Proces verbal ședință din 15.12.2016

   b) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 22.12.2016.

Proces verbal ședință din 22.12.2016

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Marin;

proiect hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Marin

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisii

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J.I nr. 61/20.10.2016 privind validarea membri ATOP

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu situat în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu din Centrul Cultural Ionel Perlea

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”.

proiect de hot. privind aprobarea D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici Pod peste raul Prahova

rapoarte comisii

 

III. Diverse

 

 

Şedinţa este publică.

                                                                  PREŞEDINTE, 

                                                                 Victor MORARU