Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa 23.05.2012

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 23.05.2012,ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2011;

b) privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean  Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011;

c) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului I, anul2012;

d) privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012;

e) privind completarea Anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2012 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte culturale, educative, sportive, sociale şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional;

f) privind aprobarea cooperării judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN în vederea implementării proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, cu numărul AMPOSDRU 62383;

g) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

h) privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier SC DIANA TRANS SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

i) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2012 – 2013;

j) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2012 – 2013;

k) privind modificarea şi completarea anexelor nr.2A, 2B şi 2C la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.28/28.04.2010 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa.

Şedinţa este publică.

categoria articolului 

Știri