Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 14.02.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 14.02.2012

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
4 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Make them succeed” din cadrul Programului european „Tineret în acţiune”  
5 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acces rutier Fierbinţi Târg, Etapa I” Anexa
6 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Casa memorială Ionel Perlea – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – reparaţii capitale, Etapa II” Anexa
7 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759” Anexa
8 H O T Ă R Â R E privind validarea unui membru desemnat al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa  
9 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne şi internaţionale, pe anul 2012  
10 HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa  
11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10

 

categoria articolului 

ședințe Consiliu, 2012