Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 23.05.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 23.05.2012

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
27 H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2011 Anexa
28 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
29 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului I, anul 2012 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4
30 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012 Anexa
31 H O T Ă R Â R E privind completarea Anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2012 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte culturale, educative, sportive, sociale şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional  
32 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cooperării judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN în vederea implementării proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, cu numărul AMPOSDRU 62383 Anexa
33 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa Anexa
34 H O T Ă R Â R E privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. DIANA TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  
35 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2012 - 2013 Anexa
36 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2012 - 2013 Anexa
37 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2A, 2B şi 2C la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/28.04.2010 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3

 

 

categoria articolului 

ședințe Consiliu, 2012