Ședinţă ordinară în data de 10.08.2016, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 10.08.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1.  proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016;

      Rapoarte Comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa în vederea consolidării activităţilor de atragere a fondurilor europene şi internaţionale;

      Rapoarte Comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

      Rapoarte Comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016;

     Rapoarte Comisii

5. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor - cadru care au ca obiect furmizarea de produse sau prestarea de servicii;

     Rapoarte Comisii

6. proiect de hotărâre privind rearondarea orașului Fierbinți-Târg și a comunelor Dridu, Maia și Rădulești de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Urziceni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Fierbinţi - Târg;

     Rapoarte Comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. N&D TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Scânteia - Iazu - Slobozia;

     Rapoarte Comisii

8. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016 - 2017;

     Rapoarte Comisii

9. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul şcolar 2016 -2017;

    Rapoarte Comisii

10. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016 -2017;

       Rapoarte Comisii

II. Diverse

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU